Health Boosters

ด้วยการใช้ชีวิตในปัจจุบันร่างกายเราต้องผจญกับมลภาวะต่าง ๆ รอบตัว เช่น การสะสมของโลหะหนักในร่างกาย และการใช้ชีวิตของแต่ละคนที่อาจทำให้มีอาการอ่อนเพลียเรื้อรังหรือมีการใช้งานอวัยวะบางอย่าง เช่น สมอง ตับ เป็นที่มากเป็นประจำเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้อวัยวะนั้นมีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้น้อยลงในอนาคต การดูแลและการเสริมสุขภาพด้วยสารอาหารที่เหมาะสมก็ช่วยเสริมให้ร่างกายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและการให้สารอาหารเหล่านั้นทางเส้นเลือดจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารนั้นได้อย่างเต็มที่

– Body Purification

การใช้ชีวิตในแต่ละวันร่างกายของเราต้องพบเจอกับสารพิษหรือโลหะที่มาในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดเวลา เช่น จากท่อไอเสียรถยนต์ ปนเปื้อนมากับอาหารที่ทาน เป็นต้น การสะสมของสารพิษหรือโลหะหนักในร่างกายจะก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในร่างกายที่อาจทำให้ผิวพรรณดูไม่สดใสและอาจนำไปสู่ความเจ็บป่วยต่าง ๆ ได้ การให้สารน้ำทางหลอดเลือด Body Purification เป็นโปรแกรมเพื่อกำจัดโลหะหนักที่สะสมในร่างกาย เช่น ตะกั่ว ปรอท สารหนู เป็นต้น เป็นการช่วยภาระของร่างกายของเราในการกำจัดสารเหล่านี้ออกจากร่างกาย ช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพโดยรวมที่ดีขึ้น

– Liver Booster

ตับเป็นอวัยวะหลักในการกำจัดสารพิษที่เข้าสู่ร่างกาย โดยเฉพาะที่มากับอาหารจากการที่สิ่งต่าง ๆ ที่ดูดซึมผ่านลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่จะต้องผ่านไปที่ตับก่อนทั้งหมด ยิ่งในผู้ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำตับต้องมีการทำงานที่มากกว่าคนปกติทั่วไป การให้สารน้ำทางหลอดเลือด Liver Booster เป็นโปรแกรมที่ให้สารอาหารที่ตับต้องใช้ในการขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยให้ตับสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

– Vital Booster

การใช้ชีวิตที่รีบเร่ง การนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ รวมถึงการเลือกรับประทานอาหารที่อาจได้สารอาหารที่ไม่ครบถ้วน อาจเป็นต้นเหตุให้บางคนมีอาหารเหนื่อยล้าอ่อนเพลียสะสมเป็นระยะเวลานาน การให้สารน้ำทางหลอดเลือด Vital Booster เป็นโปรแกรมเพื่อเสริมสุขภาพโดยรวม บรรเทาความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียด้วยการเสริมสารอาหารให้ร่างกายเผาผลาญสารอาหารให้เป็นพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

– Brain Booster

สำหรับผู้ที่ต้องใช้สมองในการคิดวิเคราะห์มาก ๆ อาจทำให้สมองเกิดอาการล้าได้ การให้สารน้ำทางหลอดเลือด Brain Booster ที่จะให้สารอาหารกับเซลล์สมองให้สามารถสร้างพลังงานเพื่อใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยบรรเทาอาการล้าของสมองได้

ปรึกษาปัญหากับคุณหมอฟรี คลิก!

บีอีคิว คลินิก เวลาทำการ 12:00 – 20:00 น. ติดต่อ