ติดต่อเรา

ช่องทางการติด

สาขา

สาขาสีลม
313 อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบาางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

เบอร์โทรศัพท์

+66 94 441 4965

อีเมล

marketing@beqclinic.com

เวลาทำการ

12:00 – 20:00 น.

ช่องทางการติดต่อ