ปลูกผมถาวร รักษาปัญหาศีรษะล้านเถิก

ปลูกผมถาวร แบบย้ายรากผม
ด้วยเทคนิค FUE Hair Transplant

สำหรับคนที่มีปัญหาศีรษะล้านเถิก การที่จะทำให้บริเวณนั้นกลับมามีผมใหม่อีกครั้ง สามารถทำได้ด้วยการ ปลูกผมถาวร แบบย้ายรากผม ชื่อว่าวิธี “Follicular Unit Excision” หรือที่เรียกกันอย่างสั้น ๆ ว่า “FUE” ถูกคิดค้นตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 เป็นการนำรากผมทั้งกอจากบริเวณด้านหลังศีรษะ ซึ่งเป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลของฮอร์โมน DHT น้อยกว่าบริเวณอื่น (DHT คือสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน) มาปลูกใหม่ยังบริเวณที่ต้องการ ซึ่งวิธีการปลูกผมแบบนี้ สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัย

hair line, hair design, ออกแบบแนวเส้นผม, ปลูกผมถาวร, ปลูกผม

Follicular Unit Excision (FUE)
เทคนิค ปลูกผมถาวร ไม่ต้องพักฟื้น ไม่กระทบชีวิตประจำวัน

การปลูกผมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาสำหรับผู้ที่มีปัญหาศีรษะล้านเถิก ให้กลับมามีความมั่นใจได้อีกครั้ง  โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาจนกลายเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย นั่นคือ การปลูกผมถาวรแบบย้ายรากผม เทคนิค FUE หรือ Follicular Unit Excision เทคนิคนี้จะใช้การเจาะเอารากผมที่แข็งแรงที่สุด จากบริเวณท้ายทอยที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมน DHT มาทำการปลูกผม ซึ่งเทคนิคนี้ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดหนังศีรษะออกมาเป็นชิ้นยาว เหมือนวิธีการปลูกผมแบบ FUT แบบดั้งเดิม ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการปลูกผมเทคนิค FUE นั้นเส้นผมจะมีความหนาแน่น และดูเป็นธรรมชาติมากกว่า โดยไม่ต้องทำการผ่าตัด เมื่อปลูกผมเสร็จก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติได้รวดเร็วขึ้น และไม่ต้องมีแผลเป็นบริเวณศีรษะนั่นเอง

ปุ่มกด line
ปุ่มกด facebook

ข้อดีของการปลูกผมถาวร ด้วยเทคนิค DHI Hair Transplant

ไม่มีรอยแผลเป็นขนาดใหญ่

การปลูกผมถาวรแบบย้ายรากผม เทคนิค FUE เป็นการใช้เครื่องเจาะนำกราฟต์ผมออกมา ซึ่งหัวเจาะนั้นมีขนาดเล็กมาก เมื่อเจาะเสร็จทันทีจะเห็นเพียงรอยแผลรูเล็ก ๆ ที่แทบมองไม่เห็นกระจายอยู่บริเวณท้ายทอย ซึ่งแผลเหล่านั้นจะหายไปเองตามธรรมชาติ ซึ่งใช้เวลาพักฟื้นประมาณ 1-2 สัปดาห์

ไม่ต้องผ่าตัด

การปลูกผมถาวรแบบย้ายรากผมเทคนิค FUE ไม่มีการผ่าตัดกรีดนำชิ้นหนังศีรษะไปคัดแยกรากผม เหมือนกับการปลูกผมถาวร เทคนิค FUT แบบดั้งเดิม คนไข้จึงรู้สึกเจ็บแผลด้านหลังน้อยกว่า และไม่ป็นแผลเป็นยาวด้านหลังศีรษะ

นำผมไปปลูกบริเวณอื่นได้

การปลูกผมถาวร แบบย้ายรากผมเทคนิค FUE สามารถย้ายเส้นผมที่มีขนาดเส้นเล็กจากบริเวณท้ายทอย มาปลูกยังบริเวณอื่น ๆ ได้เช่น ปลูกคิ้ว ปลูกหนวด ปลูกจอน ปลูกเครา อีกทั้งสามารถนำขนจากบริเวณอื่นของร่างกาย เช่น หนวด เครา ขนหน้าอก ขนแขน ขนหน้าแข้ง มาปลูกที่ศีรษะได้เช่นกัน (ขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์ แล้วแต่กรณี) 

ขั้นตอนการปลูกผมถาวร ด้วยเทคนิค FUE Hair Transplant

ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมความพร้อมสำหรับการปลูกผม

แพทย์จะทำการออกแบบแนวผมที่จะทำการปลูกใหม่ โดยคำนึงถึงความสมดุลของลักษณะโครงหน้า อายุ เพศ และบุคลิก รวมถึงความต้องการของคนไข้ และกำหนดพื้นที่บริเวณที่จะปลูกผมโดยคำนวณให้ปริมาณพื้นที่ที่ต้องการปลูก สมดุลกับปริมาณเส้นผมบริเวณท้ายทอยให้มีความสมดุลกัน เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นธรรมชาติ และดูดีที่สุด เมื่อได้จำนวนกราฟต์ที่ต้องปลูกแล้ว จะทำการโกนเส้นผมบริเวณท้ายทอยให้สั้น เพื่อให้ง่ายต่อการย้ายเซลล์รากผมที่แข็งแรงจากทางด้านหลังศีรษะมาปลูกบริเวณที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 2 : การเจาะเพื่อดึงเซลล์รากผม

แพทย์จะฉีดยาชาไปยังบริเวณท้ายทอย และใช้เครื่องมือหัวเจาะที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 1 mm. เจาะไปยังกอผม ซึ่งต้องใช้ความแม่นยำ และละเอียดรอบคอบ ในการคัดเลือกเฉพาะกอผมที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง ในขณะที่ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือนไปยังเซลล์รากผม 

ขั้นตอนที่ 3 : การเจาะรูเพื่อปลูกผมใหม่

แพทย์จะเริ่มฉีดยาชาบริเวณศีรษะด้านหน้าที่จะทำการปลูกผม  และใช้เข็มขนาดเล็กจิ้มเพื่อทำการเปิดรูเล็ก ๆ ยังบริเวณพื้นที่ที่ต้องการปลูกผม และใช้ forceps ปลายแหลมขนาดเล็ก คีบกราฟต์ลงไปฝังให้ลึกที่สุด เปรียบเสมือนการย้ายเซลล์รากผมใหม่ลงไปปลูกนั่นเอง ในขั้นตอนนี้ต้องใช้ความชำนาญของแพทย์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยความประณีตในการจัดเรียงแนวเส้นผมให้หนาแน่น และใกล้เคียงกับเส้นผมตามธรรมชาติของคนไข้มากที่สุด ในขณะที่ต้องทำเวลาให้เร็วที่สุด เพื่อรักษาคุณภาพของเซลล์รากผมให้สมบูรณ์ ช่วยให้เส้นผมเจริญเติบโตได้ดี แข็งแรง และพักฟื้นน้อยที่สุด

ขั้นตอนที่ 4 : การฝังกอผม (กราฟต์)

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรักษา ซึ่งใช้เวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนกราฟต์ผมที่ปลูก แพทย์ผู้ช่วยจะทำความสะอาดบริเวณแผล และปิดแผล และใส่หมวกคลุมให้กับคนไข้ ช่วยป้องกันไม่ให้กราฟต์กระทบกระเทือนในวันแรก และในวันถัดไปให้กลับเข้ามาอีกครั้งเพื่อทำการล้างแผลเป็นอันเสร็จสิ้น และเข้ามาตามนัดเป็นระยะเพื่อติดตามผลในช่วง 1 ปีแรก

ดังนั้นการปลูกผมถือเป็นการรักษาที่นำหลักการทั้งศาสตร์ และศิลป์มาใช้ ไม่ใช่แค่ปลูกให้ผมขึ้นมามาก ๆ โดยต้องคำนึงถึงหลักโหงวเฮ้ง และความเป็นธรรมชาติ การออกแบบให้เหมาะสมกับอายุ เพศ ระยะผมร่วง เชื้อชาติ ลักษณะใบหน้า รูปทรงของศีรษะ ซึ่งข้อจำกัดของการปลูกผมด้วยเทคนิค FUE นี้ อาจต้องใช้เวลานาน 6-8 เดือน เพื่อให้เซลล์รากผมที่ได้รับการปลูกเติบโตอย่างแข็งแรงสมบูรณ์

ใครบ้างที่เหมาะกับการปลูกผมแบบ FUE Hair Transplant?

ผู้ที่มีปัญหาศีรษะล้านเถิก ผู้ที่มีปัญหาศีรษะล้านเถิก เนื่องจากกรรมพันธุ์หัวล้าน ที่อยากแก้ปัญหาด้วยการปลูกผมแบบไม่ต้องเกิดแผลเป็นขนาดใหญ่ 

ผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อการใช้ยารักษาปัญหาผมร่วง

ผู้ที่มีปัญหาผมร่วงอันเนื่องจากการบาดเจ็บ เช่น แผลไฟไหม้ หรือแผลฉีกขาด การปลูกผมแบบนี้ช่วยปกปิดรอยแผลเป็นบนศีรษะได้

ต้องการใช้ชิวิตประจำวันเป็นปกติ หลังปลูกผมพักฟื้นน้อยวัน 

ทั้งนี้หากมีความต้องการที่จะรักษา สามารถเข้ามาประเมินปัญหากับแพทย์ก่อนเพื่อหาทางออกและวิธีที่เหมาะสมกับปัญหาของแต่ละบุคคลจะดีที่สุดครับ

หลักการรักษา ด้วยการปลูกผมถาวรแบบย้ายราก ที่ บีอีคิว คลินิก

การออกแบบ Hair Line

การออกแบบ และวาดแนวผมใหม่ หากปราศจากความเข้าใจในธรรมชาติของอาการผมร่วง อาจส่งผลให้เกิดการฟื้นฟูสภาพผมที่ไม่ดีเท่าที่ควร การมีวิจิตรศิลป์ และประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้ผม “นายแพทย์ ดนัย ธรรมภิบาล” สามารถออกแบบแนวทรงผมของคุณให้เป็นการฟื้นคืนสภาพผมอย่างแท้จริง

“นายแพทย์ ดนัย ธรรมภิบาล” เป็นผู้ริเริ่มค้นหาวิธีเพื่อทำความเข้าใจว่าแนวทรงผมสามารถแยกออกเป็น 2 หรือ 3 ทางเลือก และรู้ว่าจะต้องออกแบบอย่างไรให้ทรงผมของคุณดูดีในแบบของตัวคุณเอง การนำทั้งศาสตร์ และศิลป์มาใช้ในการออกแบบโดยคำนึงถึงหลักโหงวเฮ้ง และความเป็นธรรมชาติ การออกแบบให้เหมาะสมกับอายุ เพศ ระยะผมร่วง เชื้อชาติ ลักษณะใบหน้า รูปทรงของศีรษะ

ความปลอดภัย

การปลูกผมถาวรแบบปิดเป็นการเจาะกราฟต์ผมอย่างระมัดระวัง พร้อมทั้งป้องกันเส้นประสาท และเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยง ในขณะที่มุ่งมั่นในการเจาะกราฟต์ผมให้ได้ปริมาณมากที่สุด เรายังต้องคำนึงถึงความสมดุล และหลักการฟื้นคืนสภาพของเส้นผมบริเวณที่ถูกย้ายรากออกไป ด้วยเทคนิค และคุณสมบัติพิเศษของเทคโนโลยีที่เรานำเข้ามาใช้ จะทำให้แผลหายเร็ว และสมบูรณ์ดังเดิมเหมือนไม่เคยผ่านการถูกเจาะมาก่อน

การเจาะกราฟต์ผมทีมของเราไม่เคยต้องจ้างบุคคลภายนอกเลย นั้นหมายความว่าคุณมีกลุ่มคนที่มีความรู้เฉพาะทาง มีความละเอียดรอบครอบ และใส่ใจในการปลูกผม โดยปราศจากความเจ็บปวดและผิดหวัง แต่ได้ทรงผมที่ทันสมัย และเป็นไปตามความต้องการของคุณสิ่งนี้ช่วยลดโอกาสเกิดผลลัพธ์ที่เลวร้ายในการปลูกผมให้น้อยที่สุด

ความใส่ใจในทุกขั้นตอน

บริเวณที่ปลูกผม มุมมอง และทิศทางของทรงผมที่สมบูรณ์แบบรวมถึงการเจาะกราฟต์ผมที่เหมาะสม เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การปลูกผมใหม่ได้ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ นั้นหมายความว่าทุก ๆ บริเวณที่ปลูกผมต้องทำด้วยความสมบูรณ์แบบจากใจ

การจัดแนวผม และการปักกราฟต์ที่ลึกเกินไปเป็นสาเหตุของการเกิดหลุมได้ หากจัดวางตื้นเกินไปสามารถทำให้เกิดก้อนกลม ๆ ลักษณะคล้ายหินหรือการเติบโตของผมแบบขดตัวหรือเส้นผมไม่เติบโตเลย ทีมงานที่มีประสบการณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย จะช่วยทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์เลวร้ายเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น

เทคโนโลยีเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ปุ่มกด line

เทคนิคการปลูกถ่ายเส้นผมด้วยภาพถ่ายวิดีโอระยะใกล้ในท้ายที่สุด คำอธิบายทุกขั้นตอนทั้งหมดเหล่านี้ของกระบวนการปลูกถ่ายเส้นผมมีเพียงผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นที่เกิดขึ้น เราเชื่อว่าผลลัพธ์ของพวกเราดีกว่าแสดงให้เห็นโดยการใช้เลนส์กล้องวิดีโอขนาดเล็กถ่ายในระยะใกล้ ใช้หวีผมเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าผมที่ปลูกถ่ายเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติ และสามารถเห็นผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจได้ทันทีเมื่อปลูกเสร็จ

ปุ่มกด line
ปุ่มกด facebook