Long Hair DHI Transplant

การปลูกผมถาวร แบบย้ายราก

การปลูกผมถาวรเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาสำหรับผู้ที่มีปัญหาศีรษะล้านเถิก ให้กลับมามีเส้นผมเพิ่มความมั่นใจได้อีกครั้ง  โดยปัจจุบันมีวิธีการปลูกผม 2 วิธีคือ การปลูกผมย้ายรากแบบผ่าตัด หรือ Follicular Unit Tranplant (FUT) และ การปลูกผมย้ายรากแบบไม่ผ่าตัด หรือ Follicular Unit Excision ซึ่งวิธีการที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย นั่นคือ การปลูกผมถาวรย้ายรากผมแบบไม่ต้องผ่าตัด หรือ FUE (Follicular Unit Excision) นั่นเอง วิธีการนี้จะใช้การเจาะเอารากผมที่แข็งแรงที่สุด จากบริเวณท้ายทอยที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมน DHT มาทำการปลูกผม ดังนั้นวิธีการนี้จึงไม่จำเป็นต้องตัดหนังศีรษะออกมาเป็นชิ้นยาว เหมือนวิธีการปลูกผมแบบ FUT แบบดั้งเดิม 

 

 

ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป จากเทคนิค FUE แบบดังเดิม ก็มีการพัฒนามาเป็นการปลูกผมถาวรแบบย้ายราก เทคนิค DHI ซึ่งเป็นเทคนิคที่ตอบโจทย์ผู้ที่มีปัญหาศีรษะล้านเถิกได้ดีที่สุด เนื่องจากผลลัพธ์ที่ละเอียดกว่า แน่นกว่า แลดูเป็นธรรมชาติ เพราะใช้เครื่องมือพิเศษเฉพาะทาง ที่เรียกว่า DHI Implanter ในการปักและปลูกพร้อมกัน ซึ่งเครื่องมือนี้จะสามารถควบคุมทิศทาง มุม และความลึกในการปลูก ทำให้ผลลัพธ์ออกมาดูเป็นธรรมชาติ และที่สำคัญคือ ไม่เกิดรอยแผล และไม่ต้องพักฟื้น หลังปลูกเสร็จทันทีก็จะดูดี เห็นแนวผมของตัวเองได้ทันทีหลังการปลูก

มีผมทันใจ ไม่ต้องรอให้ยาว

การปลูกผมแบบ Long Hair DHI Transplant เป็นการปลูกผมโดยใช้เทคนิค DHI (Direct Hair Implanter) คือการย้ายเซลล์รากผมไปปลูกยังบริเวณที่ต้องการ แต่โดยที่ไม่ต้องโกนผมสั้นบริเวณศีรษะด้านหลัง (Donor Area) แต่สามารถนำผมที่ยาวของเราบริเวณด้านหลังไปปักบริเวณที่ต้องการปลูกได้เลย ทำให้ผมที่ปลูกใหม่จะมีลักษณะยาวเท่ากับผมปัจจุบันที่มีบนศีรษะ สามารถเห็นแนวผมที่ปลูกได้ทันทีหลังทำเสร็จไม่ต้องรอให้ผมยาว สำหรับวิธีนี้ตอบโจทย์ผู้ที่ปัญหาศีรษะล้านเถิก แต่ไม่ต้องการโกนผมให้สั้น

ผลลัพธ์ ของการทำ Long Hair DHI

ก่อนปลูก

หลังปลูกด้านหน้า

หลังปลูกด้านหลัง

ข้อดีของการปลูกผม Long Hair DHI Transplant

ไม่ต้องโกนผมสั้น

เป็นเทคนิคการปลูกผมแบบไร้แผลผ่าตัด

ผลลัพธ์หลังปลูกผมดูเนียนเป็นธรรมชาติ

ไม่ต้องพักฟื้น

หลังปลูกผมสามารถรับรู้ได้ถึงความหนาแน่นของเส้นผมได้ทันที

Long Hair DHI Transplant เหมาะสมกับใคร

ผู้ที่ต้องการปลูกผม แต่ไม่อยากโกนผม 

ผู้ที่ต้องการปรับรูปหน้าทำให้ดูอ่อนเยาว์ขึ้น