ความหนาแน่นของการปลูกผมเทคนิค DHI และ FUE

การปลูกผม คือทางออกหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการแก้ปัญหาศีรษะล้านเถิก เพราะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างถาวร โดยเป็นการนำเส้นผมที่แข็งแรงจากบริเวณท้ายทอย ย้ายมาปลูกบริเวณที่มีปัญหา เนื่องจากเป็นปัญหาศีรษะล้านเถิกที่สืบทอดกันมาทางพันธุกรรม และฮอร์โมนเพศชายที่มีในผู้ชายทุกคน และในผู้หญิงบางคนมีชื่อว่า Testosterone (เทสโทสเตอโรน) เมื่อถูกเปลี่ยนโดยเอนไซม์ 5-Alpha reductase กลายเป็น DHT หรือชื่อเต็ม“Dihydrotestosterone“ ซึ่งเป็นตัวการที่ไปทำให้เส้นผมของเราหลุดร่วงไวกว่ากำหนด และยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นผมใหม่ เลยทำให้ผมบาง เถิก และล้านในที่สุด ซึ่งวิธีการใด ๆ ก็รักษาได้ไม่ดีเท่ากับการปลูกผมถาวร

ดังนั้นผู้ที่มีปัญหาศีรษะล้านเถิกจึงเลือกการแก้ไขด้วยวิธีการปลูกผมถาวร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ แต่ก่อนที่จะปลูกผมได้นั้นก็ต้องมีการปรึกษาและประเมินจำนวนกราฟต์ที่จะใช้ในการปลูกผมก่อน เพราะการคำนวณกราฟต์ที่แม่นยำจะช่วยให้ผมหนาแน่นและดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น

กราฟต์คืออะไร

กราฟท์ (Graft) เป็นคำที่ใช้เรียกในกระบวนการปลูกผม ซึ่งหมายถึง กอผม ทั้งนี้โดยปกติกอผมแต่ละกอจะมีเส้นผมอยู่รวมกันประมาณ 1 – 4 เส้น และคนเราจะมีกอผมทุกขนาดอยู่บนหนังศีรษะ โดยในการปลูกผมจำนวนกราฟท์ที่ต้องใช้ในการปลูกผมจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปัญหาที่มีของแต่ละคน และการประเมินของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งโดยปกติแล้วแพทย์ที่ทำการปลูกผมจะประเมินจำนวนกราฟท์ของผมโดยดูจากบริเวณที่ปลูกผม ฉะนั้นกราฟต์ผมก็คือเนื้อเยื่อเส้นผมที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงที่ถูกย้ายไปเพื่อซ่อมแซมบริเวณที่ไม่มีเส้นผมแล้วนั่นเเอง เมื่อได้กราฟต์ที่สมบูรณ์มาแล้ว จะไม่สามารถนำไปปักและปลูกได้เลย แต่ต้องนำไปผ่านกระบวนการคัดแยกตามลักษณะทิศทางของเส้นผม และจำนวนเส้นผมในแต่ละกราฟต์ ก่อนนำไปปลูกยังบริเวณที่ต้องการ งานปลูกผมจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดมาก เพื่อให้ได้เส้นผมที่แข็งแรง และเป็นธรรมชาติที่สุด ที่จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิต

การประเมินพื้นที่ปลูกผม

ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการปลูกผมคือการวัดขนาดพื้นที่ปลูกผม โดยส่วนใหญ่แล้วบริเวณที่ทำการปลูกผมมักจะเป็นบริเวณด้านหน้าของศีรษะ โดยอันดับแรกแพทย์จะทำการวาดแนวผมขึ้นมาก่อน ทั้งนี้คนไข้กับแพทย์ต้องตกลงกันให้ได้แน่ชัดว่าจะเลือกแนวผมสูงต่ำแค่ไหน ต้องการรูปทรงอย่างไร จากนั้นแพทย์ก็จะทำการตีกรอบแล้ววัดพื้นที่ปลูกผมออกมา พื้นที่ที่ได้จะนำไปคำนวนเป็นตารางเซนติเมตรต่อไป

ความหนาแน่นในการปลูกผม

ในส่วนของความหนาแน่นของจำนวนกราฟต์ที่ใช้ในการปลูกผมนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ถ้าปลูกบริเวณด้านหน้าซึ่งเป็นบริเวณที่สำคัญ เราสามารถปลูกให้มีความหนาแน่นประมาณ 50 กราฟต่อหนึ่งตารางเซนติเมตร เช่น ถ้ามีพื้นที่ 30 ตารางเซนติเมตร ก็สามารถปลูกได้ประมาณ 1,500 กราฟ ซึ่งจะได้จำนวนเส้นผมประมาณ 3,000 เส้น เป็นต้น สำหรับพื้นที่ด้านบนของศีรษะนั้น สามารถปลูกได้ระหว่าง 30-50 กราฟต่อหนึ่งตารางเซนติเมตร สาเหตุที่เราอนุโลมให้ความหนาแน่นของเส้นผมที่ปลูกน้อยกว่าบริเวณด้านหน้า เนื่องจากด้านบนศีรษะเป็นส่วนที่ไม่ได้เป็นที่สังเกตจากคนรอบข้างมากเท่าบริเวณด้านหน้า รวมทั้งบริเวณผมบางหรือศีรษะล้านในด้านบนมักมีขนาดใหญ่ เราจึงอาจต้องกระจายการปลูกผมให้ครอบคลุมพื้นที่ให้ได้มากที่สุด ตัวอย่างเช่น ปลูกผมในพื้นที่ 120 ตารางเซนติเมตร ในขณะที่เรามีเส้นผมที่จะปลูกที่ 4,000 กราฟ ถ้าต้องการปลูกให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดให้มีความหนาแน่นเท่ากัน ก็จะได้ความหนาแน่นอยู่ที่ 30 กราฟต่อหนึ่งตารางเซนติเมตรนั่นเอง โดยการปลูกผมในแต่ละคนนั้นมีความหนานแน่นที่แตกต่างกันออกไป

ความหนาแน่นในการปลูกผมถาวรด้วยเทคนิค DHI และ FUE แตกต่างกันกันอย่างไร

เทคนิคการปลูก DHI มีความหนาแน่นกว่าและถี่กว่าเทคนิคอื่น ๆ เพราะเนื่องจากการปลูกผมด้วยเทคนิค DHI มีการใช้หัวเจาะแบบพิเศษ ที่มีขนาดเล็กมากเพียง 0.6 – 0.8 mm เจาะเพื่อนำกราฟต์ผมออกมาอย่างระมัดระวัง ยิ่งหัวเจาะเล็กมากเท่าไหร่ ส่งผลให้เกิดความหนาแน่นในการปลูกผมเพิ่มขึ้น นอกจากที่มีหัวเจาะขนาดเล็กพิเศษ ทีมแพทย์จะต้องหั่นแยกกอรากผม ออกจากแถบเนื้อเยื่อ และไขมันออก ทำให้กราฟต์ผมมีขนาดที่เล็กลง เพื่อเวลากราฟต์ที่ถูกโหลดเข้าไปในเข็มที่มีชื่อ “DHI Implanter” เป็นอุปกรณ์เครื่องมือในการปักกราฟต์ที่สามารถควบคุมทั้งความลึก ทิศทางองศาของแนวเส้นผมให้มีความเป็นธรรมชาติมากกว่า และหัวปักที่มีขนาดเล็กกว่า ทำให้ปลูกผมได้ละเอียด ถี่ยิบ ทำให้ผลลัพธ์ผมดูหนาแน่นมากกว่า ที่จะทำให้ผลลัพธ์ของการปลูกผมถาวร แบบย้ายรากด้วยเทคนิค DHI (Direct Hair Implantation)  ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด  ส่วนการปลูกผมย้ายรากด้วยเทคนิค FUE ความหนาแน่นในการปักกราฟต์ผมนั้นจะใช้เครื่องมือหัวเจาะที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 1 mm. เจาะไปยังกอผม โดยต้องใช้ความแม่นยำและละเอียดรอบคอบ ในการคัดเลือกเฉพาะกอผมที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง ในขณะที่ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือนไปยังเซลล์รากผม ต่อมาแพทย์จะในบริเวณที่ต้องการทำการปลูกผมนั้น แพทย์จะใช้ Forceps ปลายแหลม 2 ตัว โดยมือหนึ่งเปิดรู แล้วใช้อีกมือใส่กราฟต์เข้าไป ทำแบบนี้พร้อมกันเพื่อลดการบอบช้ำของเซลล์รากผม แพทย์ใช้เข็มเจาะแล้วปลูกผมใหม่ลงไป เพื่อเพิ่มความหนาแน่นแต่ละบริเวณที่ต้องการเนื่องจากการใช้เครื่องมือที่มีหัวอุปกรณ์ขนาดใหญ่ จะใช้ความละเอียดประณีตและความชำนาญของแพทย์เป็นอย่างมาก

สำหรับใครก็ตามที่ต้องการปลูกผม คลิก
หรือ ต้องการ ติดต่อผ่าน Line คลิก

Share the Post:

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ครับ
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

  ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่จดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือกหรือตั้งค่าบนเว็บไซต์เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ภาษา ฟ้อนต์และรูปแบบการนำเสนอ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้นตามการตั้งค่าที่เลือกไว้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

Save