AUTOMATED HAIR TRANSPLANTATION

เครื่องปลูกผมอัตโนมัติ ที่สามารถทำการเก็บกราฟต์ผม และปลูกผมได้ในเครื่องเดียวกัน เป็นการนำรากผมทั้งกอจากบริเวณด้านหลังศีรษะ ซึ่งเป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลของฮอร์โมน DHT น้อยกว่าบริเวณอื่น (DHT คือสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน) มาปลูกใหม่ยังบริเวณที่ต้องการ ซึ่งวิธีนี้สามารถทำได้ขึ้นอยู่กับว่าผู้นั้นมีเส้นผมบริเวณท้ายทอยเพียงพอหรือไม่

Play Video

NeoGraft®+

Automated Hair Transplantation (AHT)

การปลูกผมมีมากมายหลากหลายเทคนิค รวมถึงมีการพัฒนาอุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้การปลูกผมนั้นได้กราฟต์ผมที่สมบูรณ์ ลดความเมื่อยล้าของคนไข้ ลดระยะเวลาพักฟื้นให้สั้นลง ในขณะที่ให้ผลลัพธ์ของการปลูกผมออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด และหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยที่สุดนั่นก็คือ การปลูกผมด้วยเทคนิค NeoGraft®+

NeoGraft® เป็นเครื่องมือสำหรับการปลูกผมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และมีความเป็นอัตโนมัติ ทำให้สามารถทำการเก็บกราฟต์ผม และปลูกผมได้ในเครื่องเดียวกัน ด้วยระบบต่างๆ ของเครื่อง NeoGraft® ที่มีการสัมผัสกราฟต์ผมน้อย ลดการสร้างความบอบช้ำจากการสัมผัสกราฟต์ เมื่อเทียบกับการปลูกผมด้วยเทคนิคทั่วๆ ไป จึงได้กราฟต์ผมที่มีความสมบูรณ์สำหรับการปลูกผม และด้วยการพัฒนาการใช้เครื่อง NeoGraft® โดย BEQ Hair Center จนมาเป็นเทคนิค NeoGraft®+ ที่จะให้ผลลัพธ์การปลูกผมด้วยเทคนิคนี้ ออกมาเป็นธรรมชาติ และสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการปลูกผม เทคนิค NeoGraft®​+ HAIR TRANSPLANTATION

ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมความพร้อม สำหรับการปลูกผม

ทำความสะอาดพื้นที่หนังศีรษะด้านหลัง ที่จะทำการเจาะนำกราฟต์ผมออกมา แพทย์จะทำการฉีดยาชา หลังจากนั้นคุณจะยังคงรู้สึกตัวตลอดเวลาในระหว่างการปลูกผม แต่ไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวด

ขั้นตอนที่ 2 : การเจาะ เพื่อดึงเซลล์รากผม

หลังจากยาชาออกฤทธิ์ดี แพทย์จะใช้หัวเจาะนำกราฟต์ออกมาตามจำนวนที่ต้องการ ด้วยเครื่อง NeoGraft® โดยที่มีการสัมผัสกราฟต์ผมน้อย ลดการสร้างความบอบช้ำจากการสัมผัสกราฟต์

ขั้นตอนที่ 3 : การฝังกอผม (กราฟต์)

เมื่อเข้าสู่การปลูกผม แพทย์จะทำการฉีดยาชา ณ พื้นที่ที่จะทำการปลูกอีกครั้ง จากนั้นจึงนำกราฟต์ผมลงปลูกในพื้นที่ที่ได้ทำการออกแบบไว้ ด้วยเครื่อง NeoGraft® ที่มีการสัมผัสกราฟต์ผมน้อย ลดการสร้างความบอบช้ำจากการสัมผัสกราฟต์

ขั้นตอนที่ 4 : ปิดแผล

เมื่อปลูกเสร็จเรียบร้อยก็จะทำการปิดแผลบนศีรษะด้านหลังที่นำกราฟต์ผมออกมา เป็นอันจบกระบวนการ

การปลูกผม ด้วยเทคนิค NeoGraft®+ จะทำให้ได้กราฟต์ผมที่มีคุณภาพสูง พักฟื้นสั้น และได้ผลลัพธ์จากการปลูกผมออกมาเป็นธรรมชาติ ที่ BEQ Hair Center เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีเครื่อง NeoGraft® นี้ และ นายแพทย์ ดนัย ธรรมภิบาล เป็น Key Opinion Leader (KOL) ในการใช้เครื่อง NeoGraft® เพียงคนในภูมิภาคเอเชีย

จุดเด่นปลูกผม เทคนิค NeoGraft®+ HAIR TRANSPLANTATION

"สัมผัสกราฟต์ผมน้อย"

ปลูกผมโดยมีการสัมผัสกราฟต์ผมน้อย ลดการสร้างความบอบช้ำจากการสัมผัสกราฟต์

"แผลเล็ก"

การปลูกผม ด้วยเทคนิค NeoGraft®+ แผลหายไว ฟื้นตัวเร็ว และมีความปลอดภัยสูง ไม่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน

"ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์กว่า"

เราใช้เครื่องมือเฉพาะ ในการปัก และปลูกภายในครั้งเดียวก จึงสามารถควบคุมความลึก ความถี่ และทิศทางของรากผม ทำให้ดูหนา แน่น ดูเป็นธรรมชาติ

ทำไมต้องปลูกผมที่ BEQ Hair Center

การออกแบบ และวาดแนวผมใหม่ หากปราศจากความเข้าใจในธรรมชาติของอาการผมร่วง อาจส่งผลให้เกิดการฟื้นฟูสภาพผมที่ไม่ดีเท่าที่ควร การมีวิจิตรศิลป์ และประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้ผม “นายแพทย์ ดนัย ธรรมภิบาล” สามารถออกแบบแนวทรงผมของคุณให้เป็นการฟื้นคืนสภาพผมอย่างแท้จริง

“นายแพทย์ ดนัย ธรรมภิบาล” เป็นผู้ริเริ่มค้นหาวิธี เพื่อทำความเข้าใจว่าแนวทรงผมสามารถแยกออกเป็น 2 หรือ 3 ทางเลือก และรู้ว่าจะต้องออกแบบอย่างไรให้ทรงผมของคุณดูดีในแบบของตัวคุณเอง การนำทั้งศาสตร์ และศิลป์ มาใช้ในการออกแบบ โดยคำนึงถึงหลักโหงวเฮ้ง และความเป็นธรรมชาติ การออกแบบให้เหมาะสมกับอายุ เพศ ระยะผมร่วง เชื้อชาติ ลักษณะใบหน้า รูปทรงของศีรษะ

การปลูกผมถาวรแบบปิด เป็นการเจาะกราฟต์ผมอย่างระมัดระวัง พร้อมทั้งป้องกันเส้นประสาท และเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยง ในขณะที่มุ่งมั่นในการเจาะกราฟต์ผมให้ได้ปริมาณมากที่สุด เรายังต้องคำนึงถึงความสมดุล และหลักการฟื้นคืนสภาพของเส้นผมบริเวณที่ถูกย้ายรากออกไป ด้วยเทคนิค และคุณสมบัติพิเศษของเทคโนโลยีที่เรานำเข้ามาใช้ จะทำให้แผลหายเร็ว และสมบูรณ์ดังเดิมเหมือนไม่เคยผ่านการถูกเจาะมาก่อน

การเจาะกราฟต์ผมทีมของเราไม่เคยต้องจ้างบุคคลภายนอกเลย นั้นหมายความว่าคุณมีกลุ่มคนที่มีความรู้เฉพาะทาง มีความละเอียดรอบครอบ และใส่ใจในการปลูกผม โดยปราศจากความเจ็บปวด และผิดหวัง แต่ได้ทรงผมที่ทันสมัย และเป็นไปตามความต้องการของคุณสิ่งนี้ ช่วยลดโอกาสเกิดผลลัพธ์ที่เลวร้ายในการปลูกผมให้น้อยที่สุด

บริเวณที่ปลูกผม มุมมอง และทิศทางของทรงผมที่สมบูรณ์แบบรวมถึงการเจาะกราฟต์ผมที่เหมาะสม เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การปลูกผมใหม่ได้ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ นั้นหมายความว่าทุก ๆ บริเวณที่ปลูกผมต้องทำด้วยความสมบูรณ์แบบจากใจ

การจัดแนวผม และการปักกราฟต์ที่ลึกเกินไปเป็นสาเหตุของการเกิดหลุมได้ หากจัดวางตื้นเกินไปสามารถทำให้เกิดก้อนกลม ๆ ลักษณะคล้ายหินหรือการเติบโตของผมแบบขดตัวหรือเส้นผมไม่เติบโตเลย ทีมงานที่มีประสบการณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย จะช่วยทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์เลวร้ายเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น

REVIEWS

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ครับ
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

  ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่จดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือกหรือตั้งค่าบนเว็บไซต์เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ภาษา ฟ้อนต์และรูปแบบการนำเสนอ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้นตามการตั้งค่าที่เลือกไว้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

Save