ปัญหาคิ้วบาง ไร้หนวดเครา

Eyebrow Transplantation
ปลูกคิ้วถาวร ด้วยวิธีการย้ายรากผม

“ปัญหาคิ้วบาง” สามารถเกิดได้จากการทำงานของฮอร์โมนที่ผิดปกติไป เช่น ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติ (Hertoghe Sign) หรือพบได้เป็นปกติทั่วไปในคนเอเชีย การ ” ปลูกคิ้วถาวร ” ให้มีความหนาแน่นขึ้นสามารถทำได้โดยการย้ายรากผมบริเวณด้านหลังศีรษะ แล้วนำมาปักทีละเส้น (ผม) ซึ่งปกติแล้วในคนหนึ่งคน จะมีเส้นผมตั้งแต่ 1 ไปจนถึง 4 เส้นต่อ 1 กอผม (กราฟต์) เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นธรรมชาติเหมือนกับขนคิ้วจริง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเส้นเดี่ยว เราจึงต้องมีการคัดเลือกกราฟต์ที่มีเส้นผมเพียงหนึ่งเส้น และทิศทางโค้งงอของเส้นผมนั้น ๆ ก็จะต้องเหมือนกับเส้นคิ้วเดิมของลูกค้า ถือว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียด และประณีตสูงมาก

และในการ ปลูกคิ้วถาวร ก็จะต้องทำการปักกราฟต์ให้อยู่ในทิศทางเดียวกันกับเส้นคิ้วธรรมชาติ เทคนิค DHI Hair Transplant ที่เราใช้อยู่นี้ จึงตอบโจทย์มาก ๆ สำหรับการ ปลูกคิ้วถาวร เพราะสามารถควบคุมทิศทาง องศา และความลึกได้มากกว่า เทคนิค FUE แบบดั้งเดิม และที่พิเศษไปกว่านั้นคือสามารถเห็นขนคิ้วได้ทันทีหลังการปลูก

ในช่วงแรก ๆ ของการยาวขึ้นของขนคิ้วนั้น จะต้องเล็มขนคิ้วสัก 2-3 ครั้งแรก เพื่อให้เส้นผมเดิมที่ย้ายมาปลูกเป็นขนคิ้วเข้าใจว่า ตอนนี้ย้ายมาทำหน้าที่เป็นคิ้วไม่ต้องยาวเหมือนผมบนหนังศีรษะ กระบวนการทางธรรมชาติของคิ้วจะปรับตัวเองตามอัตโนมัติ แล้วก็จะยาวช้าลง ๆ ไปเองเรื่อย ๆ จนปรับสภาพมายาวเท่ากับขนคิ้วที่เราต้องการให้เป็นในที่สุด

ขั้นตอนการปลูกคิ้วถาวร ด้วยเทคนิค DHI Hair Transplant

1. แพทย์จะทำการตัดแต่ง หรือโกนผมบริเวณศีรษะด้านหลัง ที่เราเรียกว่า Donor Area เพียงบริเวณเล็กน้อย เพื่อสะดวกในการเจาะนำกราฟต์ผมออกมา หลังจากนั้นจึงฉีดยาชา คุณจะยังคงรู้สึกตัวตลอดเวลาในระหว่างการทำ แต่ไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวด

2. หลังจากยาชาออกฤทธิ์ แพทย์จะใช้หัวเจาะแบบพิเศษ ที่มีขนาดเล็กมากเพียง 0.6 – 0.8 mm เจาะเพื่อนำรากผมออกมาอย่างระมัดระวัง โดยไม่ไปกระทบกระเทือนกราฟต์ผม และเซลล์รากผมโดยรอบให้ได้รับความเสียหาย โดยที่จะต้องเฟ้นหาเฉพาะเส้นผมเส้นเดี่ยว ที่มีทิศทางตรงกับเส้นคิ้วตามธรรมชาติเดิมของคนไข้

3. ทีมแพทย์จะต้องหั่นแยกกอรากผม (กราฟต์) ออกจากแถบเนื้อเยื่อ และไขมันอย่างระมัดระวัง ตัดแต่ง และคัดแยกกราฟต์ที่มีทิศทางของเส้นผมต่างกัน เพื่อนำไปใช้ปลูกคิ้วแต่ละข้าง โดยแช่ไว้ในน้ำยาแช่กราฟต์ที่มีสูตรเฉพาะ ช่วยเพิ่มอัตราการอยู่รอด และเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตได้ดี

4. เมื่อถึงขั้นตอนการปลูก กราฟต์ที่ตัดแต่งเรียบร้อยจะถูกนำไปใส่ในอุปกรณ์ DHI Implanter และแพทย์จะนำ Implanter นี้ไปปัก และปลูกยังบริเวณที่ต้องการได้เลย (โดยไม่ต้องทำการเจาะก่อนแล้วค่อยปักเข้าไปเหมือน FUE) ทำให้บริเวณผิวหนังไม่ต้องได้รับการกระทบกระเทือนหลายครั้ง นอกจากนี้ยังสามารถบังคับทิศทาง องศาในการปักให้ได้ผลลัพธ์เป็นธรรมชาติมากกว่าเทคนิค FUE ดั้งเดิม

ส่วนในกรณีของลูกค้าท่านใด ที่อยากมี หนวด เครา หรือจอน เพื่อให้ใบหน้าดูคมเข้มขึ้นก็สามารถทำการปลูกด้วยเทคนิค DHI Hair Transplant ได้ เช่นเดียวกันกับการปลูกคิ้วที่ต้องใช้กราฟต์ที่มีเส้นผมเพียงหนึ่งเส้นในการปลูก และการปักกราฟต์ในทิศทางต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติครับ